Menu

Ngày 23/06/2024, Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam đã tổ chức thi cấp chứng chỉ môi giới bất động sản thành công tốt đẹp. Buổi dự thi có sự tham dự của các học viên tham gia khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại Nhà Phố Việt Nam.

“Thực hiện chỉ thị của Chính phủ về luật Kinh Doanh Bất Động Sản và hướng tới mục tiêu chuẩn hoá nghiệp vụ cho toàn bộ chuyên viên tư vấn của Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam, BLĐ Tập đoàn đã xác định việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao là mục tiêu chiến lược” - Tổng giám đốc Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam chia sẻ.

Để tạo nên giá trị cho khách hàng thì chính các nhà môi giới phải là người có giá trị vượt trội, vì vậy Nhà Phố Việt Nam liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo cho toàn bộ nhân sự của Tập đoàn.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản từ 01/01/2025

Từ 01/01/2025, để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì cá nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bao gồm:

- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang bị tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Điều kiện dự thi sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản

Căn cứ khoản 1 Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định cá nhân dự thi sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản;

- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch.

Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định các yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản như sau:

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản có tư cách pháp nhân và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được thành lập theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp hoặc pháp luật về giáo dục đại học;

+ Doanh nghiệp được thành lập và có ngành, nghề kinh doanh về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn;

+ Đối với tổ chức khác phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập và giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn.

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, giảng viên, bộ máy quản lý đào tạo theo pháp luật về giáo dục có liên quan.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình giảng dạy có nội dung phù hợp với Chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Điều kiện đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản từ 01/01/2025

Từ 01/01/2025, để được hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sau đây:

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

 

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký ứng tuyển